Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu – niepubliczna uczelnia akademicka.

Została założona w 1997 roku. W 2005 roku szkoła uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki a kilka lat później w zakresie dziennikarstwa, od 2009 roku stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika. Szkoła oferuje również studia podyplomowe. Uczelnia daje możliwość podjęcia studiów na trzynastu kierunkach prowadzonych na czterech wydziałachWydział Nauk Pedagogicznych (Pedagogika – studia licencjackie i magisterskie, Pedagogika specjalna – studia licencjackie i magisterskie, Praca socjalna – studia licencjackie i magisterskie), Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa (Bezpieczeństwo narodowe – studia licencjackie i magisterskie, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – studia licencjackie i magisterskie, Filozofiastudia licencjackie, Historia – studia licencjackie, Kulturoznawstwo – studia licencjackie, Stosunki międzynarodowe – studia licencjackie), Wydział Nauk Technicznych (Geodezja i kartografia – studia inżynierskie, Nawigacja – studia inżynierskie), Wydział Zamiejscowy w Kłodzku (Pedagogika – studia licencjackie i magisterskie).

« Powrót do Leksykonu