Taczanowski Edmund

Edmund TaczanowskiEdmund Taczanowski – ur. 23 listopada 1822 r. w Wieczynie koło Pleszewa, zm. 14 września 1879 r. w Choryni, generał, dowódca w Powstaniu styczniowym. Ukończył szkołę artylerii w stopniu podporucznika. Służył kilka lat w armii pruskiej, którą opuścił w 1848 roku na własną prośbą. Działał jako kurier w Powstaniu wielkopolskim z 1846 roku. Został aresztowany 12 lutego 1846 roku i więziony do grudnia 1847 roku. W 1848 roku uczestniczył w walkach powstańczych Wiosny Ludów.

W okresie poprzedzającym wybuch Powstania styczniowego przygotowywał potencjalnych uczestników walki zbrojnej poprzez Bractwo Kurkowe i Bractwo Jedności. Został dowódcą wojsk województwa kaliskiego i mazowieckiego oraz awansował do stopnia generała. Po upadku Powstania styczniowego wyjechał do Francji, a później do Turcji. Po amnestii władz pruskich powrócił do Wielkopolski.

« Powrót do Leksykonu