Cieśla Edward

Edward Cieśla – urodzony 22 lutego 1923 roku w Studzianie, zginął 9 sierpnia 1952 roku w Opolu – zastępca szefa propagandy Komendy Obwodu Przeworsk AK, żołnierz tegóż plutonu likwidacyjnego i dywersyjnego, żołnierz zgrupowania Obszaru Lwowskiego AKWarta”, 2 Korpusu i kompanii wartowniczych w Niemczech. kurier władz wojskowych Rządu RP na uchodźstwie, skazany na śmierć przez władze PRL czasów stalinizmu.

Brał udział w wojnie obronnej Polski 1939 r., kontynuował swoją naukę policealną na tajnych kompletach. Wielokrotnie brał udział w akcjach dywersyjnych przebrany za niemieckiego żołnierza, od marca 1944 roku był dowódcą plutonu w oddziale partyzantów por. Jana Słysza, po aresztowaniu „Jodły” przejął nad nim dowództwo. Po tym jak sowieci zajęli Rzeszowszczyznę był poszukiwany przez UB oraz NKWD. Był także żołnierzem wartowniczym w amerykańskiej strefie okupacyjnej w Niemczech, przeprowadzał rodziny oficerów 2 Korpusu do Włoch z Polski. Aresztowany 16 stycznia i skazany przez Wojskowy Sad Rejonowy w Warszawie na karę śmierci, wyrok następnie mu złagodzono do sześciu lat więzienia, a na skutek amnestii do trzech.

Po uzyskaniu wolności, w 1949 roku podjął studia w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. 21 listopada 1050 roku Cieśla został aresztowany w Opolu przez UB – został zdradzony przez jednego z kompanów-kurierów. Został ponownie skazany na karę śmierci, wyrok wykonano 9 sierpnia 1952 roku w więzieniu w Opolu. Skonfiskowano także list pożegnalny Edwarda Cieśli do rodziców, a im samym nie wydano ciała zamordowanego syna. W latach 1993-1994 sądy unieważniły wydane na niego wyroki. Ekshumowane szczątki Cieśli (2006 r.) spoczęły na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

« Powrót do Leksykonu