Romer Edward Jan

Edward Jan Romer – ur. 14 maja 1806, zm. 15 maja 1878 – działacz społeczny, pisarz, tłumacz i malarz, ojciec Alfreda Izydora Romera i Edwarda Mateusza Jana Romera.

Powstaniec listopadowy, zsyłany dwa razy przez carskie władze do Wołogdy, po powrocie pracował w Wilnie w Towarzystwie Dobroczynności. W trakcie Powstania styczniowego był internowany i pozostawał w areszcie domowym. Tworzył oprócz obrazów (głównie rodzinne portrety) epigramy oraz zajmował się tłumaczeniem.

« Powrót do Leksykonu