Kotowski Edward

Edward Kotowski – rezydent wywiadu PRL w Watykanie ps. „Pietro” pod tzw. dyplomatycznym przykryciem, pracownik Urzędu do Spraw Wyznań. Z wykształcenia historyk sztuki, pracując jako kierownik muzeum zamkowego w Lidzbarku Warmińskim, w 1969 roku dokonał odkrycia cennych, XVIII wiecznych polichromii. Uratował je przed dewastacją po zaniedbaniach konserwatorskich. Wdał się przez to w konflikt z władzami olsztyńskimi. Został zwolniony i nie mogąc znaleźć pracy, udało mu się ją znaleźć w Komendzie Powiatowej MO. Z uwagi na jego wysokie umiejętności intelektualne skierowano go do pracy w bezpiece.

W 1971 roku wstąpił do SB, ukończył Szkołę oficerską w Legionowie. W 1973 roku zaczął pracować w centrali SB, w kręgu jego zainteresowań znalazł się kościół katolicki. 14 października 1978 roku, dwa dni przed wyborem Karola Wojtyły na papieża otrzymał delegację do pracy w Rzymie. Przeszedł specjalistyczne i indywidualne szkolenie wywiadowcze z zakresu wywiadu zagranicznego. W latach 1979–1983 był oficjalnie II sekretarzem ambasady polskiej w Rzymie. Miał szerokie kontakty z polskimi duchownymi pracującymi w Rzymie, m.in. z Józefem Kowalczykiem, Adamem Bonieckim, Januszem Bolonkiem, Konradem Hejmo. Jego rozmówcy zwykle nie wiedzieli, iż był on jednocześnie kadrowym oficerem polskiego wywiadu.

Po powrocie do kraju, od października 1983 roku pracował w Urzędzie ds. Wyznań, będąc na niejawnym etacie SB. W 2008 roku został przesłuchany przez prokuratorów IPN w ramach śledztwa dotyczącego ewentualnego udziału komunistycznych służb specjalnych w zamachu na Jana Pawła II, jako świadek, w związku z tym, że w tym czasie przebywał w Rzymie.

« Powrót do Leksykonu