Einsatzgruppen

Einsatzgruppen – specjalnie wydzielone z hitlerowskiej policji bezpieczeństwa (Sipo) i służby bezpieczeństwa (Sicherheitsdienst) grupy operacyjne działające podczas II wojny światowej. Ich zadaniem było „zwalczanie wszelkich elementów wrogich Rzeszy i antyniemieckich w kraju nieprzyjacielskim na tyłach walczących wojsk”.

W praktyce zadaniem owych grup było mordowanie i izolowanie zwłaszcza politycznych i ideologicznych wrogów III Rzeszy w podbitych państwach. Było to dokonywane w postaci stosowania okrutnego terroru i masowego wybijania wszelkich aktywnych wrogów nazistowskich Niemiec.

« Powrót do Leksykonu