Elektrotechnika

Elektrotechnika – rodzaj dziedziny nauki i techniki, która bada zagadnienia wytwarzania, przesyłania, magazynowania i rozdziału energii elektrycznej.

« Powrót do Leksykonu