Wąsacz Emil

Emil Wąsacz – ur. 1945 r. w Zabratówce, działacz państwowy i gospodarczy, w latach 1997-2000 minister skarbu państwa w rządzie Jerzego Buzka. Jego polityka prywatyzacyjna spotkała się z ciągła krytyką lewicowej opozycji, która wielokrotnie podejmowała bezskuteczne próby odwołania ministra drogą wotum nieufności. W sierpniu 2000 roku Wąsacz został odwołany przez premiera.

W związku ze sprawami afery przy prywatyzacji Domów Towarowych Centrum, afery przy prywatyzacji PZU i afery przy prywatyzacji Telekomunikacji Polskiej został zatrzymany przez CBŚ, Sejm zdecydował o postawieniu go przed Trybunałem Stanu. Jednak postępowanie zostało umorzone z powodu uchybień formalnych w akcie oskarżenia. Trybunał w II instancji skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Nigdy jednak do tego nie doszło. Po zakończeniu kariery politycznej został prezesem Stalexport Autostrady SA, firmy, której jako minister skarbu udzielił pozwolenia do zbudowania i czerpania korzyści z zarządzania autostradą A4.

« Powrót do Leksykonu