Heurichowa Emilia

Powstanie styczniowe polskie kobiety w żałobie narodowejEmilia ze Szwarców Heurichowa – działaczka patriotyczna w okresie Powstania styczniowego. W domu Heurichów na ul. Widok 5 w Warszawie znajdował się główny punkt spotkań Centralnego Komitetu Narodowego, podziemna drukarnia oraz tajny zakład fotograficzny, a także przechowywano archiwum Centralnego Komitetu Narodowego, w tym pieczęci powstańcze z narażeniem życia uratowane przez nieletnie córki Emilii podczas rewizji. Emilia Huerichowa została wraz z córkami aresztowana. Najpierw przetrzymywana w Cytadeli warszawskiej, a następnie zesłana na Syberię.

« Powrót do Leksykonu