Enzym

Enzym – rodzaj cząstki białkowej, która pełni różnorakie role wewnątrz organizmu żywego (prowadzi szereg określonych reakcji).

« Powrót do Leksykonu