Pischinger Ernest

Ernest Pischinger (ur. 31 lipca 1905 w Wiedniu, zm. 22 marca 1980 w Poznaniu) – chemik-technolog i polityk.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (1928). Uzyskał następnie doktorat. Był przełożony Karola Wojtyły w czasie pracy w Zakładach Sodowych w Borku Fałęckim. W czasie wojny obronnej Polski służył w dywizji gen. Franciszka Kleeberga. W 1951 roku rozpoczął organizację Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Bydgoszczy. Funkcję rektor (później Wyższej Szkoły Inżynierskiej) pełnił przez 16 lat (1951–1967). W tej uczelni uzyskał nominację na docenta (1954), tytuł profesora nadzwyczajnego (1958) i profesora zwyczajnego (1966). We wrześniu 1975 przeszedł na emeryturę, lecz nadal udzielał się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1947 r. był członkiem PPR, a następnie PZPR. W latach 1961–1965 był posłem do Sejmu III kadencji z okręgu wyborczego Toruń (Komisja Przemysłu Ciężkiego, Chemicznego i Górnictwa). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Orderem Sztandaru Pracy II klasy (1964).

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz