Europejska Wspólnota Węgla i Stali

Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS) – nieistniejąca już międzynarodowa organizacja gospodarcza, która miała na celu stworzenie tożsamych interesów ekonomicznych Francji i Niemiec w dziedzinie przemysłu ciężkiego.

Jej powstanie było znaczącym etapem na drodze do europejskiej integracji, która finalnie poskutkowała powstaniem Unii Europejskiej. EWWiG funkcjonowała w latach 1952-2002. Powstanie EWWiS było efektem prób zapobiegnięcia konfliktom między Francją a RFN o węgiel i stal w Zagłębiu Ruhry i Saary. Oba państwa uznawały kontrolę nad tymi surowcami za kluczowe do dominacji gospodarczej na kontynencie co generowało w przeszłości między nimi konflikty.

W ramach próby pokojowego rozwiązania tej kwestii Jean Monnet opracował plan nazwany Planem Schumana, który, rozszerzony o inne kraje, zrealizował się w dokumencie z 18 kwietnia 1951 roku – wówczas powstała EWWiS. Sygnatariuszami było sześć krajów: Francja, Belgia, Luksemburg, RFN, Holandia i Włochy.

« Powrót do Leksykonu