EWG

EWG (Europejska Wspólnota Gospodarcza), Wspólnota Europejska (WE) – była to historyczna organizacja ponadnarodowa powołana do życia 1 stycznia 1958 roku, dzięki traktatom rzymskim.

Wraz z Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (Euratom) i do 2002 roku z EWWiS stanowiła tzw. I Filar Unii Europejskiej. Na mocy postanowień traktatu z Maastricht nazwę EWG zamieniono na Wspólnota Europejska, co było powodowane zamierzeniem rozszerzenia współpracy na obszary inne, niż wyłącznie gospodarka.

« Powrót do Leksykonu