Federacja Rodzin Katyńskich

Federacja Rodzin Katyńskich – polska organizacja pozarządowa, skupiająca działaczy Rodzin Katyńskich z terenu całego kraju, stawiająca sobie za cel upamiętnienie ofiar zbrodni katyńskiej i pielęgnowanie pamięci o polskich ofiarach komunizmu w ZSRS. Z inicjatywy Federacji powstały m.in. cmentarze wojenne w miejscach egzekucji polskich oficerów w Katyniu, Miednoje i Charkowie. Kilka osób związanych z Federacją Rodzin Katyńskich, w tym prezes fundacji Andrzej Sariusz-Skąpski zginęło 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie smoleńskiej.

« Powrót do Leksykonu