Turski Feliks

Feliks TurskiFeliks Turski herbu Rogala – ur. 14 stycznia 1729 r. w Czarnocinie, zm. 31 marca 1800 r. w Krakowiebiskup chełmski od 22 kwietnia 1765 do 4 marca 1771 roku, biskup łucki w 1771 roku, biskup krakowski od 20 listopada 1788 roku, od 1773 roku proboszcz międzyrzecki, konsyliarz Rady Nieustającej, członek Konfederacji targowickiej. Jako członek delegacji na Sejmie Rozbiorowym 1773-1775 był przedstawicielem opozycji.

Podpisał traktaty cesji przez Rzeczpospolitą Obojga Narodów ziem zagarniętych przez Rosję, Prusy i Austrię w I rozbiorze Polski. W 1791 roku odbierał od króla Stanisława Augusta Poniatowskiego przysięgę na wierność Konstytucji 3 Maja. W 1794 roku przekazał pieniądze i srebra ze skarbca katedry wawelskiej Tadeuszowi Kościuszce na potrzeby Insurekcji kościuszkowskiej.

« Powrót do Leksykonu