Widy-Wirski Feliks

Feliks Teodor Widy-Wirski, ps. „Rosław” (ur. 11 lipca 1907 we Lwowie, zm. 15 stycznia 1982) – polski lekarz, bibliotekarz i polityk.

Należał do ZPMD. W czasie II wojny światowej działał w SP (1940–1942). Brał udział w Powstaniu warszawskim. W 1945 został członkiem PPR, a następnie  (od 1956) PZPR. Od 1947 do do 1950 i w latach 1957–1965 był posłem na Sejm Ustawodawczy oraz Sejm PRL II i III kadencji. W latach 1946-1947 był kierownikiem resortu informacji i propagandy w rządach Edwarda Osóbki-Morawskiego i Józefa Cyrankiewicza. Później sprawował m.in. urząd wiceministra żeglugi. W latach 1945–1947 był posłem do KRN. Od lutego 1947 minister informacji i propagandy, a od kwietnia wiceminister kultury i sztuki. Od 1948 do 1950 wiceminister żeglugi. Sprawował również funkcję wiceministra zdrowia i opieki społecznej (1961–1964). Należał do ZBoWiD. Odznaczony m.in. Orderem Sztandaru Pracy I klasy, Krzyżem Komandorskim (1946) i Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Orderem Krzyża Grunwaldu III klasy.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz