Rozwadowski Florestan

Florestan Rozwadowski – ur. 15 listopada 1805 r. w Łosieczyńcach, zm. 27 listopada 1879 r. w Sao Paulo, polski inżynier, topograf, kartograf, uczestnik Powstania listopadowego, badacz dżungli amazońskiej. Jako pierwszy zajmował się pomiarami topograficznymi Amazonki i jej dopływów oraz przygotował pierwsze mapy brazylijskiego interioru, dzięki czemu jest nazywany ojcem topografii brazylijskiej. Był jednym z pomysłodawców masowej kolonizacji rolniczej Brazylii przez imigrantów z Europy. Na wieść o wybuchu Powstania styczniowego wrócił do Polski, gdzie zamierzał brać udział w walkach.

« Powrót do Leksykonu