Herman Franciszek

Franciszek HermanFranciszek Herman ps. „Bogusławski” – ur. 30 października 1904 r. w Stanisławowie, zm. 21 grudnia 1952 r. w Warszawie, generał brygady Wojska Polskiego. W kampanii wrześniowej był zastępcą oficera operacyjnego w sztabie Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew”, a następnie oficerem sztabu gen. Stefana Dąb-Biernackiego. Od lipca 1940 roku przebywał w Warszawie, gdzie zaangażował się w działalność konspiracyjną w szeregach ZWZ-AK. Zajmował się ewidencjowaniem raportów i zestawianiem meldunków wywiadowczych w ramach Biura Studiów Wydziału II Komendy Okręgu WarszawaMiasto.

Od czerwca 1944 roku był zastępcą płk. Kazimierza Iranka-Osmeckiego, szefa Oddziału II KG AK do spraw wywiadu ofensywnego. Walczył w Powstaniu warszawskim. Od 28 września 1944 roku jako pełnomocnik dowódcy AK gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego brał udział razem z ppłk. Zygmuntem Dobrowolskim w rozmowach kapitulacyjnych. W sierpniu 1945 roku wstąpił do LWP. W marcu 1949 roku aresztowany przez Informację Wojskową. W czasie przesłuchań torturowany i zmuszany do złożenia fałszywych zeznań, którymi posłużono się do skonstruowania oskarżenia i aresztowania gen. Józefa Kuropieski. Został skazany na dożywocie i zmarł w więzieniu mokotowskim w Warszawie.

« Powrót do Leksykonu