Drucki-Lubecki Franciszek Ksawery

Franciszek Ksawery Drucki-LubeckiFranciszek Ksawery Drucki-Lubecki – ur. 4 stycznia 1778 r. w Pohoście na Polesiu, zm. 28 maja 1846 r. w Sankt Petersburgu, polski polityk, minister skarbu Królestwa Polskiego w latach 1821-1830, założyciel  Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego i Banku Polskiego. Przeprowadził wstępną industrializacja ziem Królestwa, rozwinął m.in. hutnictwo w Zagłębiu Staropolskim, górnictwo w Zagłębiu Dąbrowskim czy włókiennictwo w Łodzi. Dzięki swoim wpływom w Sankt Petersburgu doprowadził do zniesienia bariery celnej między Rosją i Polską. Zbudował w Polsce nowoczesne drogi. Jako zwolennik polityki ugody z Rosją wystąpił przeciwko Powstaniu listopadowemu. Prowadził działalność wolnomularską.

« Powrót do Leksykonu