Przysiężniak Franciszek

Franciszek Przysiężniak ps. Ojciec Jan – ur. 22 września 1909 r. w Krupem k. Krasnegostawu – zm. 30 września 1975 r. w Jarosławiu, porucznik artylerii Wojska Polskiego, oficer NOW i NZW, żołnierz podziemia niepodległościowego. Wziął udział w kampanii wrześniowej. 28 września 1939 roku pod Tomaszowem Lubelskim dostał się do niewoli niemieckiej. Zbiegł z konwoju do Niemiec. W 1942 roku został komendantem Komendy Powiatowej NOW w Krasnymstawie. Stanął na czele oddziału dywersyjnego NOW, a po scaleniu z Armią Krajową NOW-AK. Jego Oddział Partyzancki NOW-AK „Ojca Jana”, operujący w Lasach Janowskich był jedną z najlepiej wyposażonych jednostek tego typu w całym polskim podziemiu.

Po tzw. wyzwoleniu przez Armię Czerwoną musiał się ukrywać. W kwietniu 1945 roku w Kuryłówce została zabita przez UB strzałem w tył głowy jego 23 letnia żona Janina Przysiężniak, będąca w siódmym miesiącu ciąży. Wtedy stanął na czele oddziałów leśnych okręgu „San”. 5 maja 1945roku  jego oddział stoczył jedną z największych bitew polskich przeciw sowietom i rozbił kolumnę oddziałów NKWD pod Kuryłówką, zabijając 57 enkawudzistów. Jesienią 1945 roku wyjechał na Pomorze. Mianowany komendantem okręgu NZW na powiaty Brodnica i Wąbrzeźno. 15 maja 1946 roku aresztowany. Skazany na cztery lata więzienia, wyszedł po amnestii w 1947 roku. 3 września 1948 rokuponownie aresztowany i skazany na 15 lat więzienia. Osadzony w więzieniu we Wronkach. Zwolniony 24 grudnia 1954 roku.

« Powrót do Leksykonu