Szwoch Franciszek

Franciszek Szwoch (ur. 29 stycznia 1883 w Płońsku, zm. 16 listopada 1949 w Gdyni) – polski malarz marynista.

Uczył się w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie oraz na ASP w Krakowie, gdzie współpracował z organizacjami niepodległościowymi i był kilka razy aresztowany przez austriackie władze zaborcze. Wystawiał swoje prace głównie w Zachęcie, W przededniu wybuchu II wojny światowej prowadził szkołę malarską w Warszawie. Był współpracownikiem AK, jego prace to głównie obrazy o tematyce batalistycznej.

« Powrót do Leksykonu