Gall Anonim

Gall Anonim – ur. w XI w., zm. po 1116 r., anonimowy autor „Kroniki polskiej”. Uważany za pierwszego polskiego kronikarza, chociaż nie był Polakiem. Nie udało się ustalić pochodzenia autora, a samo imię kronikarza nie jest znane. Określenie Gall Anonim zostało nadane niepisaną umową badaczy. Informacje o jego życiu czerpane są jedynie z jego „Kroniki”, która uważana jest za pierwsze dzieło literatury narodowej. Treść „Kroniki” opisuje najstarsze dzieje Polski, ma formę artystyczną i miała wpływ na późniejsze piśmiennictwo i kulturę.

« Powrót do Leksykonu