Geograficzno-statystyczny Atlas Polski

Geograficzno-statystyczny Atlas Polski – było to wydawnictwo kartograficzne opracowane przez Eugeniusza Romera (wydane w 1916 roku), które przedstawiało obraz terenów Polski sporządzony pod względem narodowościowym, fizjokartograficznym, gospodarczym i kulturalnym.

W owej pracy badacz uzmysłowił granice występowania elementu polskiego w historii, przedstawił szereg cennych informacji o strukturze terenów zamieszkiwanych przez Polaków. Dzięki tej tytanicznej pracy Eugeniusz Romer został doceniony w towarzystwie naukowym i zdobył sobie dużą popularność. Opracowanie autorstwa polskiego badacza znacznie posłużyło przy ustalaniu polskiej granicy zachodniej w traktacie wersalskim – Romer był zdania, że dotychczasowe informacje zagranicy o Polakach były autorstwa zaborców, a z tej racji nie uznawał ich za obiektywne.

Praca Romera uznawana jest za kamień węgielny polskiej myśli kartograficznej, a z racji rzetelności i zdolności jej autora zdobyła sobie popularność wśród ówczesnych uczonych.

« Powrót do Leksykonu