Janajew Giennadij

Giennadij Janajew – ur. 26 sierpnia 1937 r. w Pieriewozie, zm. 24 września 2010r.  w Moskwie, sowiecki polityk, Członek Komitetu Centralnego i Biura Politycznego KC KPZS. W latach 1990-1991 był wiceprezydentem ZSRS przy Michaile Gorbaczowie. W 1990 roku, w czasie jego wizyty w Polsce, odebrał informacje od Mieczysława Rakowskiego o przeznaczeniu pieniędzy z tzw. moskiewskiej pożyczki, a także o terminie jej zwrotu. W czasie puczu w sierpniu 1991 roku stanął po stronie buntowników. Puczyści ogłosili przejęcie przez niego obowiązków prezydenta ZSRS. Po upadku puczu został osadzony w więzieniu, zwolniony w roku 1994.

« Powrót do Leksykonu