Głosowanie

Głosowanie – proces polegający na podejmowaniu decyzji w postaci oddawania głosu ludzi na danego kandydata lub w danym temacie (wyrażając swoją opinię). Głosowanie może być jawne lub tajne.

« Powrót do Leksykonu