Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych

Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych – organizacja przemysłowców górnośląskich istniejąca w latach 1854-1945. Powstał jako stowarzyszenie zajmujące się popularyzacją techniki, stopniowo przekształcił się w organizację wielkiego kapitału górnośląskiego. Oddziaływał na wszystkie dziedziny życia gospodarczego, społecznego i politycznego na Górnym Śląsku i koordynował politykę przemysłowców wobec pracowników najemnych. Podczas I wojny światowej był jednym z organizatorów grabieży majątku przemysłowego w okupowanym przez armię niemiecką Królestwie Polskim. Po zakończeniu wojny organizował i finansował Freikorpsy na terenie plebiscytowym Górnego Śląska.

« Powrót do Leksykonu