Gęsicka Grażyna

Grażyna Gęsicka – polska socjolog i polityk, minister rozwoju regionalnego w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, posłanka na Sejm. Była współzałożycielką strukturSolidarności” w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmowała się organizacją i wykładami w niejawnej Wszechnicy Robotniczej Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”. Od 1983 inwigilowana przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. W 1989 uczestniczyła w obradach Okrągłego Stołu w podzespole ds. górnictwa.

Była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Była odpowiedzialna za programy wspierające zatrudnienie, finansowane ze źródeł zagranicznych, sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz za wdrożenie w Polsce Europejskiego Funduszu Społecznego. W sierpniu 2001 została wiceprezesem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 31 października 2005 została ministrem rozwoju regionalnego w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza. 14 lipca 2006 objęła to stanowisko w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Zginęła 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie Smoleńskiej.

« Powrót do Leksykonu