Gryfice

Gryfice – miasto w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim. Miasto było lokowane na prawie lubeckim w 1262 roku. Nazwa miasta a właściwie drugi człon -berg zawarty jest w wielu niemieckich nazwach miast i dosłownie oznacza górę. Zatem nazwę tę można tłumaczyć jako „Gryfia Góra”, bądź „Góra Gryfitów”, odnoszącej się do nazwy dynastii książąt pomorskich. WXVII wieku ogromne straty wyrządziły miastu pożary i epidemie.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz