Cichowski Henryk

Henryk Czesław Cichowski (ur. 20 lipca 1892, zm. 4 maja 1936 w Krakowie) − polski duchowny katolicki, teolog, historyk. Zainteresowania badawcze Henryka Cichowskiego były podejmowane w dwóch kierunkach: problematyki teologicznej Wschodu prawosławnego w ujęciu historycznym i praktycznym oraz zagadnień z zakresu teologii polskiej.

« Powrót do Leksykonu