Elzenberg Henryk

Henryk Elzenberg – ur. 18 września 1887 r., zm. 6 kwietnia 1967 r. polski filozof, aforysta. Zajmował się głównie etyką, estetyką, aksjologią i historią filozofii. W latach 1914-1915 jako ochotnik-szeregowiec Pierwszej Brygady Legionów Polskich brał udział w I wojnie światowej. W okresie od 20 lipca do 17 października 1920 roku brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Okres okupacji w czasie II wojny światowej spędził w Wilnie, gdzie nauczał w ramach tajnych kompletów i brał udział w tajnych posiedzeniach Wileńskiego Towarzystwa Filozoficznego.. Po wojnie trzymał nominację na profesora zwyczajnego w II Katedrze Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

« Powrót do Leksykonu