Jarczyk Henryk

Henryk Jarczyk – ur. 16 czerwca 1889 r. w Podlesiu, zm. 9 sierpnia 1949 r. w Katowicach, lekarz, uczestnik Powstań śląskich i Powstania wielkopolskiego. W trakcie nauki w gimnazjum w Gliwicach, należał do konspiracyjnego, samokształceniowego Towarzystwa Tomasza Zana. W latach 1920-1921 kierował Polskim Podkomisariatem Plebiscytowym w Katowicach. Podczas napadu Niemców na Komisariat Plebiscytowy został pobity i cudem uniknął śmierci.

W czasie wybuchu II wojny światowej przebywał na kongresie chirurgów w Leningradzie w ZSRS. Został internowany przez Sowietów i zesłany na Syberię. Udało mu się przedostać do Armii Andersa, z którą przeszedł szlak bojowy i walczył m.in. pod Monte Cassino. Po powrocie do Polski w 1948 roku, założył i zorganizował szpital miejski w Siemianowicach Śląskich.

« Powrót do Leksykonu