Szafrański Henryk

Henryk Szafrański (ur. 1 listopada 1905 w Warszawie, zm. 10 listopada 1992) – działacz PZPR, polityk.

Absolwent Politechniki Warszawskiej (1955). W czasie II wojny światowej organizował struktury GL i PPR. W latach 1971–1985 członek Rady Państwa. Należał także do FJN i ZBoWiD. W latach 1944–1952 i 1961–1985 poseł kolejno do: KRN, Sejmu Ustawodawczego oraz Sejmu PRL III, IV, V, VI, VII i VIII kadencji. Wielokrotnie był przewodniczącym komisji: w latach 1945–1946 Komisji Administracji i Bezpieczeństwa, w latach 1947–1948 Komisji Organizacyjno-Samorządowej, w latach 1948–1949 komisji Samorządowej (Sejm Ustawodawczy), w latach 1964–1965 Komisji Przemysłu Ciężkiego, Chemicznego i Górnictwa (Sejm III kadencji), w latach 1972–1976 Komisji Przemysłu Ciężkiego i Maszynowego (VI kadencja), w latach 1976–1984 Komisji Przemysłu Ciężkiego, Maszynowego i Hutnictwa (VII i VIII kadencja), a w latach 1984–1985 Komisji Przemysłu (VIII kadencja). Został odznaczony m.in.  Orderem Budowniczych Polski Ludowej (1974), Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Sztandaru Pracy I klasy i Orderem Krzyża Grunwaldu III klasy.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz