Walezy Henryk

Henryk WalezyHenryk Walezy – ur. 19 września 1551 r. w Fontainebleau, zm. 2 sierpnia 1589 r. w Saint-Cloud, ostatni z francuskiej dynastii Walezjuszów, książę Orleanu, w latach 1573-1575 pierwszy elekcyjny król Polski jako Henryk I, od 1574 roku król Francji jako Henryk III. Jego panowanie jako król Polski zakończyło się po kilku miesiącach, kiedy na wieść o śmierci brata uciekł do Francji, by objąć francuski tron.

Krótkie panowanie Henryka Walezego na Wawelu było prawdziwym zderzeniem cywilizacyjnym pomiędzy rzeczywistością polską a francuską. Co ciekawe, pod wieloma względami ówczesna Polska wyprzedzała Francję. Właśnie na Wawelu Walezy po raz pierwszy zobaczył wychodki, z których nieczystości odprowadzano poza zamkowe mury, i po powrocie do Francji nakazał zbudowanie takich urządzeń w Luwrze i innych pałacach.

« Powrót do Leksykonu