Krzywonos Henryka

Henryka Krystyna Krzywonos-Strycharska (ur. 27 marca 1953 w Olsztynie) – polska działaczka opozycji w okresie PRL, sygnatariuszka porozumień sierpniowych, posłanka na Sejm VIII kadencji.

Pracowała jako motornicza w Gdańsku (1973-1978) oraz przez krótki okres w Stoczni Gdańskiej. Brała czynny udział w wydarzeniach sierpniowych z 1980 roku. W stanie wojennym była represjonowana z powodu swojej działalności. Zajmowała się wtedy pomocą internowanym, była też kolporterką wydawnictw podziemnych. Początkowo zaangażowana w działalność Unii Wolności, później Partii Kobiet, a następnie w działalność Platformy Obywatelskiej (z list tej partii uzyskała mandat poselski w wyborach 2015).

« Powrót do Leksykonu