Hołdunów

Hołdunów – dzielnica Lędzin położona w północno-wschodniej części miasta. W czasie II Powstania śląskiego część wsi została spalona przez polskich Powstańców w trakcie walk w bliżej niewyjaśnionych okolicznościach. Według jednej z relacji, doszło do bitwy Powstańców śląskich ze znajdującymi się w tej wsi zorganizowanymi i uzbrojonymi Niemcami. Według niemieckiej wersji Powstańcy napadli na bezbronną i niestawiającą oporu wieś, po czym w akcie zemsty ją spalili. Wieś odwiedził Wojciech Korfanty, który przeprosił za jej spalenie i obiecał pomoc finansową na jej odbudowę. Podczas plebiscytu na Górnym Śląsku, we wsi oddano 294 głosy za Niemcami i 76 za Polską.

« Powrót do Leksykonu