Holokaust

Holokaust (Zagłada Żydów) – masowe ludobójstwo ok. 6 mln Żydów z Europy, którego dokonali Niemcy i III Rzesza (wraz z sojuszniczymi państwami) podczas II wojny światowej.

Nazwa pochodzi od greckiego słowa „holokaustos” – całopalenie, ofiara całopalna. Oprócz Żydów ofiarami Holokaustu było wielu Romów, etnicznych Polaków i narodów słowiańskich. Summa summarum w Holokauście śmierć poniosło 11 mln istnień ludzkich. Proceder polegał na zaplanowanym i systematycznym mordowaniu całych narodów przy wykorzystaniu masowych metod przemysłowych (palenie ciał, gazowanie ofiar itp. itd.).

Według szacunków w wyniku Holokaustu zginęło od 2,6 do 3.3 mln Żydów z Polski. Zagłada żydów była prowadzona w głównej mierze na ziemiach II RP okupowanych przez Niemcy. Mordów dokonywano w większości na terenach niemieckich obozów koncentracyjnych utworzonych przez III Rzeszę na obszarach państw podbitych w trakcie II wojny światowej.

« Powrót do Leksykonu