Ideologia

Ideologia – wspólny zbiór światopoglądów powstały na bazie określonej kultury. U podstaw ideologii leży świadome zmierzanie do określonego celu, interesu klasowego, grupowego czy narodowego.

Jest to każdy zbiór usystematyzowanych poglądów z przeróżnych dziedzin (np. polityka, religia, nauka, filozofia), który służy ludziom o tożsamych poglądach do wytłumaczenia zasad działania świata w jakim żyją. Zakłada się, iż ludzie tworzą różnorakie ideologie, aby znaleźć odpowiedzi na pytania o sens istnienia.

« Powrót do Leksykonu