Bogdanowicz Ignacy

Ignacy Bogdanowicz – ur. 1 lutego 1920 w Wilnie, zm. 10 stycznia 1989 w Słupsku – polski malarz abstrakcjonista. Z racji pochodzenia z rodziny artystycznej od małego miał kontakt ze sztuką. Studiował malarstwo na Uniwersytecie Stafana Batorego, w Wilnie (1938-1944), w latach 1945-46 więziony w obozie pracy w Stalinogorsku, po otrzymaniu karty repatrianta przybył do Polski.

Zamieszkał ostatecznie w Słupsku. Angażował się w życie artystyczne ziem odzyskanych, malował obrazy, tworzył rysunki, pejzaże inspirowane kubizmem, specjalizował się w układach geometrycznych. pod koniec życia kierował sie w swojej twórczości ascetyzmem, kierując się ładem twórczym.

« Powrót do Leksykonu