Chmieleński Ignacy

Ignacy ChmieleńskiIgnacy Chmieleński – ur. 1837 r., zm. 1871 r., szef Rządu Narodowego w czasie Powstania styczniowego. Studiował na wydziale filologiczno-historycznym Uniwesytetu Kijowskiego, gdzie zetknął się z kołami konspiracji niepodległościowej. W 1861 roku przyjechał do Warszawy i związał się z lewym skrzydłem stronnictwa Czerwonych. We współpracy z Apollem Korzeniowskim powołał Komitet Miejski, który zajął się przygotowaniem wybuchu Powstania styczniowego.

W czasie Powstania styczniowego kilkakrotnie próbował obalać rządy powstańcze. Zorganizował oddział tzw. sztyletników, którzy terroryzowali rosyjskie władze okupacyjne. 19 września 1863 roku został szefem Rządu Narodowego i naczelnikiem wojskowym miasta stołecznego Warszawy. Tego samego dnia przeprowadził zamach na namiestnika Fiodora Berga.

« Powrót do Leksykonu