Inicjał

Inicjał – skrótowe zapisywanie imienia lub/i nazwiska danej osoby w postaci ograniczenia się do pierwszej litery zakończonej kropką.

« Powrót do Leksykonu