Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej

Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej – oddział Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II znajdujący się w Bielsku-Białej.

Instytut powstał w 1994 roku decyzją biskupa bielsko-żywieckiego, Tadeusza Rakoczego. Prowadzi teologiczne studia licencjackie i magisterskie w ramach czterech specjalizacji: resocjalizacyjnej, pedagogiczno-katechetycznej, turystyki religijnej oraz medialnej. Uczelnia wydaje czasopismo naukowe „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne”. Przy instytucie funkcjonuje Diecezjalna Szkoła Organistowska oraz Diecezjalne Studium Muzyki Kościelnej. Istnieje również Chór Instytutu Teologicznego „Gloriam Dei”.

« Powrót do Leksykonu