Inwazja Niemiec na ZSRS

Inwazja Niemiec na ZSRS (opreracja Barbarossa) – była to agresja III Rzeszy na ZSRS podjęta przez Niemcy w trakcie II wojny światowej. Pierwotnie atak przewidziano na 15 maja 1941 roku, a plan operacji Adolf Hitler podpisał i zatwierdził jeszcze 18 grudnia 1940 roku. W obliczu problemów na Bałkanach Niemcy zmuszeni byli przełożyć start Operacji Barbarossa na 22 czerwca 1941 roku.

Była to dla nazistowskich Niemiec najważniejsza i największa operacja w czasie II wojny światowej, która wydatnie przyczyniła się do klęski III Rzeszy w tym konflikcie. Atak Niemiec na ZSRS został nazwany na cześć niemieckiego cesarza, Fryderyka Barbarossy.

« Powrót do Leksykonu