Inwektywa

Inwektywa – rodzaj zniewagi słownej, najczęściej w postaci zwrotów nacechowanych emocjonalnie.

« Powrót do Leksykonu