Inwentarz

Inwentarz – składniki określonego majątku, ale także spis np. ludności i w najbardziej znanym ujęciu – znajdujący się w gospodarstwie rolnym ogół zwierząt hodowlanych.

« Powrót do Leksykonu