Istriebitielne bataliony

Istriebitielne batalionysowieckie pomocnicze formacje paramilitarne w strukturze NKWD, formowane z ludności cywilnej przez wojskowe komendy uzupełnień Armii Czerwonej. W okresie od 1942 weszły w skład dywizji NKWD. Żołnierze tych formacji pochodzili zarówno z poboru, jak i ze zgłoszeń ochotników, stanowili mieszankę wielonarodowościową, pośród Rosjan znajdowali się także Ukraińcy, Polacy, Białorusini, Litwini. Dowodzili nimi funkcjonariusze operacyjni NKWD. Działania batalionów wspierały Armia Czerwona, oraz siatka agenturalna sowieckich służb bezpieczeństwa.

« Powrót do Leksykonu