Chachaj Jacek

Jacek Leszek Chachaj (ur. 1969) – polski historyk, badacz dziejów nowożytnych, doktor habilitowany nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki. Absolwent historii KUL. Doktorat uzyskał w 2003 roku, a habilitację w 2012. Zajmuje się: strukturami Kościoła katolickiego w epoce nowożytnej, szkolnictwem parafialnym, osadnictwem i demografią pogranicza polsko-ruskiego oraz dziejami archidiakonatu lubelskiego.

« Powrót do Leksykonu