Adamczewski Jakub

Jakub Adamczewski – polski dramatopisarz urodzony w 1763 roku. Pracami literackimi i redaktorskimi Adamczewski zajął się po rozbiorach Polski. Współpracował z Teatrem Narodowym (od 1799 roku), na potrzeby którego tworzył przekłady oraz przeróbki, jednocześnie będąc cenzorem. Trudnił się tłumaczeniami, nie tylko powieści (na przykład „Tysiąc dni i jeden”), ale i wiadomości z zagranicznych dzienników na potrzeby „Gazety Warszawskiej”.

Do najważniejszych pozycji w biografii autora należą: „Stary bezżeniec, czyli skutki bezżeństwa w starości. Komedia w 3 aktach z francuskiego”, „Dziwactwa fortuny, czyli młody filozof. Komedia w 5 aktach” czy „Potajemne małżeństwo. Opera komiczna w 2 aktach, z włoskiego tłumaczona, z muzyką sławnego Cimarosa”.

Jakub Adamczewski zmarł 20 czerwca 1812 roku w Warszawie.

« Powrót do Leksykonu