Bruski Jan Jacek

Jan Jacek Bruski (ur. 1969) – polski historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii. Specjalizuje się w historii powszechnej XX w. Od roku 2000 adiunkt w Zakładzie Historii Najnowszej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat uzyskał w 1999 roku. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii (specjalność: historia powszechna XX w.).

« Powrót do Leksykonu