Kaczorowski Jan

Jan Kaczorowski (ur. 14 czerwca 1934 w Trzykosach) – polski polityk. W 1980 uzyskał mandat posła na Sejm PRL VIII kadencji. Kandydował z ramienia PZPR. Zasiadał w Komisji Górnictwa, Energetyki i Chemii, Komisji Prac Ustawodawczych, Komisji Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz w Komisji Górnictwa, Energetyki i Wykorzystania Zasobów Naturalnych. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz