Kamieński Jan

Jan Kamieński – ur. 17 czerwca 1906 r. w Klewinowie, zm. 29 maja 1987 r. w Spring Hill na Florydzie w USA, oficer Wojska Polskiego II RP, Armii Krajowej, NIE i NSZ, dyplomowany podpułkownik piechoty służby stałej, cichociemny. Od lipca 1928 do maja 1929 roku uczył się w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Berezie Kartuskiej, Szkole Podchorążych Saperów oraz Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej. W latach 1937–1939 studiował w Wyższej Szkole Wojennej. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. 17 IX 1939 roku przekroczył granicę polsko-węgierską. Na Węgrzech był internowany. W styczniu 1940 roku znalazł się we Francji, gdzie walczył w 1 Dywizji Grenadierów jako oficer sztabu w Oddziale III sztabu. Był ranny. W okresie 21 czerwca – 16 września 1940 roku przebywał w szpitalu w niewoli niemieckiej. Po ucieczce, od 21 września przez rok organizował nielegalną ewakuację polskich żołnierzy z Lyonu do Wielkiej Brytanii. Od kwietnia 1941 roku kierował również placówką wywiadowczą Oddziału II w Lyonie. W styczniu 1942 roku przez Hiszpanię, Portugalię i Gibraltar przedostał się do Wielkiej Brytanii.

Jako zaprzysiężony jako żołnierz AK i cichociemny, został przerzucony do Polski w nocy z 8 na 9 kwietnia 1944 roku. Po skoku dostał przydział do Oddziału III Operacyjnego Komendy Głównej AK jako oficer oddziału. W czasie Powstania warszawskiego należał do I rzutu Komendy Głównej AK, był oficerem oddziału. Po kapitulacji Powstania wyszedł z miasta z ludnością cywilną. Od października 1944 roku był szefem Oddziału III KG AK. Po rozwiązaniu AK przeszedł do NIE. Do 6 sierpnia 1945 roku był komendantem Okręgu Kraków Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj. Jednocześnie działał w NSZ, był inspektorem Inspektoratu Południowego NSZ. Po rozwiązaniu DSZ opuścił Polskę i przedostał się do II Korpusu we Włoszech, a następnie przybył do Londynu. Został ponownie skierowany do kraju, gdzie przybył na początku 1946 roku. Zagrożony aresztowaniem, po kilku miesiącach wyjechał i 17 sierpnia 1946 roku przyjechał do Wielkiej Brytanii, później osiedlił się we Francji i ostatecznie w Stanach Zjednoczonych.

« Powrót do Leksykonu